Dofinansowanie

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.

Podjęcie innowacyjnej działalności gospodarczej- wypożyczalnia sprzętu turystycznego w Lucieniu

mająca na celu - rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Gostynin

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020